Siirry sisältöön

Ensiapupäivystys

Käytössämme on nykyaikaiseen ensihoitoon varusteltuja ambulansseja ja hoitovälineistöä. Henkilöstömme on ammattitaitoista, palveluhenkistä sekä potilaslähtöistä, mikä ilmenee potilaan ja yhteistyökumppanin edun huomioimisena sekä kunnioittamisena.

Laadimme jokaisesta tapahtumassa tarkistetun potilaan terveydentilasta erillisen potilaskertomuksen sekä tapahtuman jälkeen kirjallisen ensiapuraportin kaikista ensiapua vaatineista vammoista ja sairauskohtauksista.

Meillä on valmius auttaa teitä ensiapu- tai ensihoitovalmiuden kartoituksessa ja suunnittelussa sekä ensiapu- tai ensihoitosuunnitelman laadinnassa tai laatia tapahtumanne ensiapu- tai ensihoitosuunnitelma puolestanne.