Skip to main content

Muut palvelut

Ensiapupäivystys

Varmista yleisötapahtumasi turvallisuus. Meiltä saatte tilattua ammattitaitoisen henkilöstön huolehtimaan tapahtumaanne osallistuvien henkilöiden turvallisuudesta sekä ensiapu- ja ensihoitovalmiuden ylläpidosta.

Meillä on valmius auttaa teitä ensiapu- tai ensihoitovalmiuden kartoituksessa ja suunnittelussa sekä ensiapu- tai ensihoitosuunnitelman laadinnassa tai laatia tapahtumanne ensiapu- tai ensihoitosuunnitelma puolestanne.

Ensiapukoulutus

Jokaisella on oikeus saada apua, jokaisella on velvollisuus auttaa! Osaatko sinä toimia ensiaputilanteessa?

Järjestämämme ensiapukoulutus antaa koko henkilöstölle ensiavun tärkeimmät perustiedot ja opettaa oikeat toimintatavat ensiapua vaativien tilanteiden varalle. Ensiavun perusteet opitaan mielenkiintoisten esimerkkien ja harjoitteiden kautta.

Meillä on vahva tausta ja osaaminen erilaisten menetelmien hyödyntämisestä opetuksessa. Asiantuntijamme ovat suunnitelleet ja toteuttaneet koulutusratkaisuja lukuisille eri toimialoille ja erilaisiin osaamisen kehittämistarpeisiin (mm. hoito- ja hoiva-ala, turvallisuus-, pelastus-, ilmailu- ja meriliikenneala sekä luonto- ja matkailuala).

Meillä on myös valmius auttaa teitä ensiapuvalmiuden kartoituksessa ja suunnittelussa sekä ensiapusuunnitelman laadinnassa.