Siirry sisältöön

Palvelut

Kiireetön sairaankuljetus ja ennakkotilaukset

Suoritamme kiireettömiä sairaankuljetustehtäviä ja potilassiirtoja pääkaupunkiseudulla sekä muun Uudenmaan alueella ja ympäristössä. Pitkä kuljetusmatka ei ole este kuljetukselle, mikäli lähtö tai paluu tapahtuu pääkaupunkiseudulla tai muun Uudenmaan alueella.

Kela korvaa pääosan kustannuksista, mikäli Kelan ehdot korvaamisesta täyttyvät (kirjoilla Suomessa, sairasvakuutettu ja terveydentila vaatii kyseisen kuljetusmuodon). Tällöin asiakkaan maksettavaksi jää kulloinenkin lain ja asetuksen määräämä omavastuuosuus, joka on tällä hetkellä 25.00 euroa.

Sairaankuljetuksen omavastuu karttuu samaan maksukatto-järjestelmään Kelassa kuin taksilla ja invataksilla tehdyt vastaavat matkat. Vuotuinen omavastuuosuuden maksukatto asiakkaalle on tällä hetkellä 300.00 euroa, jonka täyttymisen jälkeen ei kuljetuksista enää makseta omavastuuosuutta, vaan koko kuljetuskustannuksen maksaa Kela.

Maksukaton, ns. vuosiomavastuun, täyttymisestä lähetetään Kelan toimesta kirje ja erillinen kortti, joka tulee aina näyttää ambulanssihenkilöstölle aiheettoman omavastuuosuuslaskun välttämiseksi. Mikäli korttia ei näytetä ja omavastuuosuus laskutetaan, niin tulee se maksaa ja Kela palauttaa maksetun omavastuuosuuden takaisin.

Kokonaan itselle maksettaviksi tuleviin kuljetuksiin, kuten muuttoon (vain henkilön muutto, mukaan voi tulla kohtuullinen määrä apuvälineitä), kyläilyihin tai mökkimatkoille voi pyytää erillisen tarjouksen. Hinta koostuu käytettävästä ajasta ja ajetusta matkasta.

Tilaa kiireetön sairaankuljetus: 09-2221633 (puhelinpäivystys 24h)

Saattajapalvelu

Kuljetusta tilatessa on mahdollista sopia, että ambulanssin henkilöstö huolehtii asiakkaasta koko käynnin ajan sekä myös paluukuljetuksen. Tällöin erillistä saattajaa ei tarvita mukaan, vaikka se normaalisti olisi esimerkiksi muistisairauden vuoksi tarpeellinen.

Pitkiä odotuksia ei voida ilman erilliskorvausta suorittaa, mutta lyhyt (30-45 min) odotusaika on kustannukseton, kun asia on ennakkoon sovittu ja odotus on asiakkaan terveydentilan vuoksi välttämätön.

Ennakkotilaukset ja kiireetön sairaankuljetus: 09-2221633 (puhelinpäivystys 24h)